Евроtстрой ПН ЕООД

Ultra-Ever Dry10 ГОДИНИ
Еврострой РН ЕООД
Проектиране - Строителство - Надзор - Енергийна ефективност
Официален представител за България на ULTRA-EVER DRY

 • Български
 • English


„ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД работи с екип от високо квалифицирани специалисти, доказали качествата си в практиката. Това са интелигентни и енергични хора, със съвременни виждания и знания и адекватна подготовка да отговорят на професионалните изисквания в областта. Част от квалифицирания ни екип са 25 подготвени специалисти.
 1. Бойка Кирилова Баневска - Финанси
 2. Силвия Пламенова Маринчева - Психология
 3. Арх. Румен Веселинов Данговски
 4. Инж. Искрен Младенов Йотов
 5. Инж. Йордан Венков Йорданов
 6. Инж. Илия Манолов Илиев
 7. Инж. Данка Янкова Господинова
 8. Инж. Димитър Стефанов Димитров
 9. Арх. Андрей Константинов Кучев
 10. Инж. Митко Николов Симеонов
 11. Инж. Георги Илиев Георгиев
 12. Инж. Цветомир Христов Цанков
 13. Инж. Цветан Михайлов Григоров
 14. Инж. Йордан Христов Нелковски
 15. Инж. Лилия Лачева Маринова
 16. Инж. Анета Веселинова Маринишева
 17. Инж. Милен Георгиев Цветков
 18. Инж. Боряна Дикова Макавеева
 19. Инж. Сергей Стоянов Миланов
 20. Инж. Стела Димитрова Чамова
 21. Инж. Евгени Христов Василев
 22. Инж. Цветан Данов Цеков
 23. Инж. Валентин Борисов Митев
 24. Инж. Васил Петров Петров
 25. Инж. Пламен Маринов Ангелов
 26. Инж. Люмена Василева Янкова
 27. Инж. Ирина Начкова Йорданова
 28. Инж. Силвия Методиева Мирчева

 

Референции
Copyright © 2020 Еврострой РН ЕООД |